FMQs 14/03/17 English subtitles/ CPW 14/03/17 Is-deitlau SaesnegCyflwynir cwestiynau llafar i’ r Prif Weinidog eu hateb yn y Cyfarfod Llawn bob wythnos a chyflwynir cwestiynau i’ w hateb gan Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Cynulliad bob pedair wythnos.

Minister Questions are tabled each week for response in Plenary by the First Minister; and every 4 weeks for response by Welsh Ministers, the Counsel General and the Assembly Commission.